Sąd w Kartuzach

2018.11.21

Rozpoczęliśmy montaż okien w przebudowywanym zabytkowym budynku Sądu w Kartuzach. Nowe okna spełniają wymagania izolacyjności termicznej. Prace są prowadzone pod nadzorem Służb Konserwatorskich.

Inwestycja obejmuje budowę nowej siedziby sądu rejonowego, który połączony zostanie przeszklonym łącznikiem z przebudowaną istniejącą siedzibą Wydziału Ksiąg Wieczystych.