Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

2014.06.16

Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie została zakończona.
Nowe okna wiernie odtwarzają podziały i wygląd okien oryginalnych.
Zostały zrekonstruowane wszystkie detale architektoniczne.
Wymiana okien była realizowana pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie.