Restauracja L/entre Villes Sopot 737

2014.11.25

Wykonaliśmy okna do nowo otwartej Restauracji L’entre Villes w Sopocie.
Realizacja przebiegała we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Sopocie.
Wiernie zostały powtórzone historyczne podziały okien oraz sposoby otwierania.
W oknach zostały odtworzone zewnętrzne dekoracje ;
ozdobne profilowane ślemię oraz bogato zdobiona listwa przymykowa.
Okna wyposażono w klamki wykonane na wzór oryginalnych.