Izbiska nad Szkarpawą

2013.11.29
Inwestor indywidualny zlecił nam wykonanie okien skrzynkowych
do drewnianego domu w miejscowości Izbiska.
Konstrukcja i wygląd domu jest inspirowany szachulcowym budownictwem Żuławskim.