Rekonstrukcja okien w zabytkowym budynku

2012.07.13

Na zamówienie organów Administracji Państwowej wykonujemy rekonstrukcję okien do zabytkowego budynku w centrum Gdańska.Budynek został ukończony w 1906 roku. Wymiana okien jest dokonywana na podstawie szczegółowego projektu,
pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Kształt okien jest wiernie odtwarzany, rekonstruowane okna są dokładną kopią okien pierwotnych.