Pałac Ciekocinko k/Choczewa

2009.08.29

Zostaliśmy zakwalifikowani jako generalny wykonawca replik okien i drzwi do odbudowywanego Pałacu w Ciekocinku Okna i drzwi są wzorowane na oryginalnych . Konstrukcja i wygląd okien jest wierną kopią okien oryginalnych . Prace są prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.