Zespół Przedbramia ul.Długiej, Gdańsk Targ Węglowy

2005.11.17

Wykonaliśmy wymianę okien w budynku „Katowni”. Nowe okna zostały wyposażone w szkło witrażowe oraz kute ręcznie zawiasy i zamknięcia.