Centrum HERDERA, ul.Ogarna, Gdańsk-Stare Miasto

2004.06.19

Na zlecenie Uniwersytetu Gdańskiego w ramach zamówienia publicznego wykonaliśmy rekonstrukcji historycznej stolarki.