Dom Przyrodników, ul.Mariacka, Gdańsk

2003.10.23

W ramach Zamówienia Publicznego wymieniliśmy okna w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.Wymiana była realizowana o szczegółowy projekt okien zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dom Przyrodników jest wpisany do Rejestru Zabytków.