Dom Angielski -WSP, ul.Chlebnicka, Gdańsk-Stare Miasto

2003.09.23

Wymiana okien w „Domu Angielskim”była przeprowadzona w ramach Zamówienia Publicznego.Odtworzeniu podlegały szczegóły okien zgodnie ze szczegółowym projektem zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.