Uniwersytet Gdański Wydział Chemi, ul.Sobieskiego, Gdańsk

2002.11.29

Wykonujemy częściową wymianę okien w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.