Gdańskie Kamieniczki, ul.Piwna, Gdańsk

2002.11.29

Wymiana okien w zespole kamienic biurowych, rejon Starówki Gdańskiej.