Dyrekcja Transportu Poczty Polskiej, ul.Partyzantów, Gdańsk

2002.07.24

Wymiana okien na nowe drewniane zgodnie ze stanem istniejącym.