Zabudowania Dworskie, Prusewo

2002.06.12

Wymiana okien w zabudowaniach dworskich w rekonstruowanym zespole pałacowo-parkowym.